தாழ்த்தப்பட்ட சாதிப் பெண்களை நிர்வாணமாக்கிக் தாக்குதல் நடத்தும் இந்து ஆதிக்க சாதிப்பெண்களின் நிர்வாணம்

பல ஆண்களின் முன்னால் பார்பனீய இந்தியாவில் தாழ்த்தப்பட்ட சாதியைச் சார்ந்த பெண்களை நிர்வாணமாக்கி தாக்குதல் நடத்தும் ஆதிக்கசாதிப் பெண்களின் அவமானகரமான காணொளி இணையங்களில் வெளியாகியுள்ளது. சிவசேனா, பாரதீய ஜனதா போன்ற இந்து பாசிச அமைப்புக்களின் துணையுடன் தோற்றுவிக்கப்பட்ட இந்திய ஆதிக்கசாதி மனோ நிலையைக் கொண்ட பெண்களை நிர்வாணமாகக் காட்டும் இக் காணொளி இந்திய இந்து அவமானம்!