புத்தாண்டுக் கனவு (கனவுக்கு ஹிட்லரே சிரிப்பார்) : எம்.ரிஷான் ஷெரீப்

 நிறைந்த கனவுகளின் பாரம் தாங்காது

மனப் பொதி ஒரேயடியாக வெடித்து

அதிர்ஷ்டத்தின் குறியுடனான ஒரு கனவு

கவிதையொன்றுக்கு மழையெனப் பெய்யும் 

நாசிக்கடியில் குறு மீசைக்குப் பதிலாக

மீசை வளர்த்துக் கொண்ட ஹிட்லர்

*நீலப் படைகளுக்கு இடையிலும்

*சிவப்புப் படைகளுக்கு இடையிலும்

ஒரே நேரத்தில் நடமாடுவார் 

ஒரே இடத்தில் சுழலும் ரூபாய் நாணயத்தில்

தலைப் பக்கத்திலும்

பூ பக்கத்திலும்

மீசை முறுக்கும் ஹிட்லர்

குப்புறக் கவிழ்ந்து கனவுக்கு மெலிதாகச் சிரிப்பார் 

*நீல வர்ணத்தை வானமும் வெறுக்கும்

**பச்சை வர்ணத்தை மரம்,கொடிகள் வெறுக்கும்

*சிவப்பு வர்ணத்தை குருதி வெறுக்கும்

கனவுக்கு ஹிட்லரே சிரிப்பார் 

புது வருடத்துக்கு

புதிதாகக் காணும் கனவு

எத்தனை மென்மையானது? 

பழைய கனவுக்கு உரித்தானவன் நான்

எவ்வளவு முரடானவன் ? 

(மொழிபெயர்ப்புக் கவிதை)

மூலம்மஞ்சுள வெடிவர்த்தன (சிங்களமொழி மூலம்) 20091230

தமிழில்எம்.ரிஷான் ஷெரீப், இலங்கை 

*நீலமும், சிவப்பும் – இலங்கையில் எதிர்க்கட்சிகளாக இருந்து ஒன்றாகிய தற்போதைய ஆளுங்கட்சியின் நிறங்கள்

** பச்சை – இலங்கையில் எதிர்க்கட்சியின் நிறம்.

2 thoughts on “புத்தாண்டுக் கனவு (கனவுக்கு ஹிட்லரே சிரிப்பார்) : எம்.ரிஷான் ஷெரீப்”

  1. அருமையான கவிதை. சிறப்பான மொழியாக்கம். ஆயிரம் கருத்துகளை ஒரே பார்வையில் கம்பாக்ட் ஆக வெளிப்படுத்துகிறது.

Comments are closed.