துரோகிகள் மில்லியன்களை வசப்படுத்தியுள்ளனர் : தளபதி ராம்?

புலம்பெயர் நாடுகளில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் பல மில்லியன் பெறுமதியான நிதி சொத்துக்களை துரோகிகள் கையகப்படுத்தியுள்ளதாக தளபதி ராம் என்பவரின் பெயரில் ஊடகங்களுக்கு அறிக்கை ஒன்று அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளது . இவ்வறிக்கையின் நம்பகத் தன்மை குறித்து உறுதிப்படுத்தப்பட முடியவில்லை. இனியொருவிற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கை கீழே தரப்படுகிறது.

ltte

One thought on “துரோகிகள் மில்லியன்களை வசப்படுத்தியுள்ளனர் : தளபதி ராம்?”

  1. This is the first ever email came in bmp picture format. Dear so called Ram and colleagues, please try to follow the same format that LTTE used forever. You guys are good on the font and stuff. Also, consider same email address though. Don’t need to change your email address often. 
     

Comments are closed.