டார்வின் மன்னிக்கட்டும்! : இங்கிலாந்து திருச்சபை வேண்டுகோள்!!

17.09.2008.

லண்டன்:
பரிணாமத் தத்துவத்தை உலகுக்கு அளித்த மாபெரும் அறிவியலாளர் சார்லஸ் டார்வினிடம் இங்கிலாந்து திருச்சபை 150 ஆண்டுக ளுக்குப் பின் மன்னிப்பு கேட்கவுள்ளது என்று தி டெய்லி டெலிகிராப் கூறு கிறது. 

பரிணாமத்தத்துவம்  வெளி யானவுடன் மரபு ரீதியான கிறிஸ்தவ பழமைவாதிகள் அதைக் கடுமையாக எதிர்த் தனர். 1859-ம் ஆண்டில் டார்வின் இத்தத்துவத்தை வெளியிட்டார்.

17-ம் நூற் றாண்டில் பூமி உருண்டை என்று கூறிய கலிலியோவையும் திருச் சபைகள் கண்டித்ததுடன் மரண தண்டனையும் வழங் கின. டார்வினுக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட வில்லை. ஆனாலும் படு மோசமாக விமர்சிக்கப் பட்டார்.

மிகைப்படுத்தப்பட்ட தற்காப்புடனும், உணர் வுகளால் உந்தப்பட்டும், டார்வினின் தத்துவத்தை திருச்சபை புறக்கணித்ததாக இங்கிலாந்து திருச்சபை ஏற்றுக் கொள்ளும். பரிணா மத் தத்துவ எதிர்ப்பு திருச் சபைக்கு ஏற்பட்ட களங்கம் என்றும் அது கூறும். எனினும் கர்த்தர் பூமியையும் மனிதனையும் படைத்தார் என்று இன்றும் நம்பும் பழமைவாதிகளின் ஆத் திரத்தை இவ்வொப்புதல் கிளப்பி விடக்கூடும்.

இங்கிலாந்து சபையின் நற்செய்தி மற்றும் பொதுத்தொடர்பு இயக்கு னர் ரெவ.டாக்டர். மால்கம் பிரவுன் மன்னிப்புக் கடி தத்தை தீட்டியுள்ளார்.

மன்னிப்பு கடிதத்தில் 17-ம் நூற்றாண்டில் கலிலி யோ வுக்கு இழைத்த தவறை மீண்டும் 19-ம் நூற்றாண்டில் செய்தது என்று குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.

“சார்லஸ் டார்வின், நீங்கள் பிறந்து 200 ஆண்டு கள் கழித்து இங்கிலாந்து திருச்சபை உங்களிடம் மன் னிப்பு கேட்கிறது. எங்க ளுடைய முதல் எதிர்வினை தவறானது.

உங்களைத் தவறாகப் புரிந்து கொள்ள அது உதவியது. நம்பிக்கை புரித லைத் தேடுகிறது என்ற பழைய மாண்புகளை நாங்கள் கடைப்பிடிக்க முயல்கிறோம்.

இது தவறைத் திருத்தும் என்று நம்புகிறோம்” என்று மன்னிப்பு கடிதத்தில் குறிப் பிடப்பட்டுள்ளது

One thought on “டார்வின் மன்னிக்கட்டும்! : இங்கிலாந்து திருச்சபை வேண்டுகோள்!!”

  1. இனியொரு தனியே இலங்கையின் அரசியல் வாதிகள் கூறுபவற்றையும் அங்கு நடப்பவற்றையும் செய்திகளாகத் தராமல் பல பயனுள்ள உலகைப்பற்றிய அறிவூட்டக்கூடிய செய்திகளையும் வெளியிட்டுவருகிறது.

    இந்தச் செய்திகள் ஆங்கிலம் பிரஞ்சு போன்ற பன்னாட்டு மொழிகளில் வருவனவாயினும் தமிழில் வருவது பயன் தருவதாக உள்ளது.

    தற்போது அமெரிக்க அய்க்கிய நாடுகளில் ஒரு பெரும் மாற்றம் காணப்படுகிறது. பெரு வணிக எடுகளிலிருந்து கல்விக்கூடங்கள் பல்கலைக்கழகங்கள் வரை ‘ஜெனசிஸ் தியரி’ – என்று பெயரிட்டு படைப்புக் கோட்பாட்டையும் கருத்தில் எடுத்துக் கதைக்கின்றார்கள்.

    மிகவும் தீவிரமாக பள்ளிகளில் கற்பிக்கிற நிலையும் உண்டு.
    இதுபற்றியும் ஒரு கட்டுரையi இனியொரு தரலாம். பயனுள்ள விவாதமாக இருக்கும். இன்ற பல நாடுகளிலும் ஏதோ ஒரு வகையில் மதவாதம் தலைதூக்கியுள்ள நிலையில் இது உதவிகரமானதே!

Comments are closed.