சென்னையில் நளை அருந்ததி ராய் கலந்துகொள்ளும் பொதுக்கூட்டம்

Time 5:00P.M
The meeting will be presided over by
Com. Veluchamy, (Co-ordinator, Federation Against Internal Repression)
( Anti Imperialist Movement)

Welcome address by
Com.Viduthalai Rajendran,F.A.I.R
Periar Dravidar Kazhagam

Introductory speech by
Com.Thyagu, F.A.I.R
Tamizh Desia Viduthalai Iyakkam

Speakers :
Arundhati Roy, Global Social Activist and Booker prize winner
Professor Amit Bhaduri, Emeritus Professor, Jawaharlal University, New Delhi.
Professor Geelani, Delhi University (Working president,
Committee for release of Political Prisoners)
Professor Saibaba, Delhi University ( central council member,
All India Anti Displacement Committee)

Vote of Thanks by
Com.Rajaniganth,Deputy Co-Ordinator,F.A.I.R
(Caste Annihilation Liberation Front)
—————————
Federation Against Internal Repression
Contact No: 96298 68871, 94447 11353

மேலதிக விபரங்களுக்கு பின்வரும்  பிரசுரங்களைப் பார்வையிடவும்:

notice1

notice2