சுயாதீன கலை திரைப்பட மையம்-ரொரிண்ரோ:எட்டாவது சர்வதேச தமிழ் குறுந்த்திரைப்பட விழா – படைப்புகளுக்கான கோரல்!

filmcanaIndependent Art Film Society of Toronto

 சுயாதீன கலை திரைப்பட மையம்-ரொரிண்ரோ: எட்டாவது சர்வதேச தமிழ்  குறுந்த்திரைப்ப்பட விழா – படைப்புகளுக்கான கோரல் : 

பலரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கவும், இன்றைய துயர நிகழ்வுகளை கருத்திற் கொண்டும் 2009 ம் ஆண்டு நிகழ்வு 2010 முற்பகுதியில் இடம் பெறும்.
 
 சுயாதீன கலை திரைப்பட மையத்தால் கனடாவின் ரொரின்ரோ நகரில்  நடாத்த்தப்ப்படும் வருடாந்த சர்வதேச குறுந்த்திரைப்பட விழாவில் பங்கு பெறுவதற்க்கான குறுந்த்திரைப்ப்படங்கள் வரவேற்க்கப்ப்படுகின்றன.
படைப்புக்கள் ஆங்கில துணைத் தலைப்புக்களை கொண்டிருத்தல்  விரும்பத்தக்க்கது.

தாயக நிலைமையை வெளிப்படுத்தும் படங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
 
விழாவில் சிறந்த திரைப் படைப்புக்களுக்கான 3 பரிசுகள்  வழங்கப்ப்படும்.  அவையாவன:

• முதற்  பரிசு — 500 கனடிய டொலர்க்கள். 
 
• இரண்டாம்   பரிசு — 300 கனடிய டொலர்கள்    
 
•மூன்றாம்   பரிசு — 200 கனடிய டொலர்கள் 
 
படைப்புக்கள்  பின்வரும் விதிகளுக்கமைய சமர்ப்பிக்கப்படவேண்டும்
 
• படைப்புக்கள்  தை 15,2010க்கு  ((Jan. 15, 2010) முன்னர்   கிடைக்கக் கூடியதாக
அனுப்பிவைக்கப்படவேண்டும்.
 
• படைப்புக்கள்  30 நிமிடங்க்களுக்கு உட்பட்டதாக இருத்தல்  வேண்டும்
 
• படைப்புக்களின் மொழி தமிழாக இருத்தல்   வேண்டும். 
 
• படைப்புக்களுடன்   அதில்   பங்குபற்றிய தொழில்  நுட்ப்பக்கலைஞர்கள்,  நடிகர்க்கள் பட்டியல்  இணைக் கப்ப்படல்  வேண்டும்
 
• படைப்புக்க்களின் தயாரிப்பாளரின் கையொப்பத்துடன் கூடிய கடிதம் இணைக்கப்ப்படல் வேண்டும்
 
• தேர்வுக்  குழவின் முடிவே இறுதியானது.
 
• படைப்புக்கள் அனுப்பப்பட வேண்டிய முகவரி
 
Tam Sivathasan
Exceutive Director – IAFS
1345 Morningside Ave., Unit # 8
Toronto, ON. Canada, M1B 5K3

 
 
மேலதிpக தொடர்புகளுக்கு
1-416-450-6833; 1-416-804-3443
 
 rathan@rogers.com, iafs@rogers.com, www.iafstamil.com