சீன ஜனத்தொகையில் ஆண்-பெண் சமநிலை பாதிப்பு!

2020ஆம் ஆண்டு வாக்கில் திருமண வயதாகும் 2.4 கோடிக்கும் மேற்பட்ட சீன ஆண்களுக்கு பெண் கிடைக்காமல் போகலாம் என்று சீன சமூகவியல் கழகம் கூறுகிறது.

கர்ப்பத்தில் இருக்கும் சிசு ஆணா அல்லது பெண்ணா என்று அறிந்து கொண்டு, பெண்ணாக இருந்தால் கருக்கலைப்பு செய்துவிடும் பழக்கம் சீனாவிலும் இருப்பதுதான் இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்று அது கூறுகிறது.

குழந்தை பிறப்பில் அதிகரித்துவரும் பாலின சமச்சீரற்ற நிலை 130 கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட தற்போதைய சீனாவில் மிகப்பெரிய பிரச்சினையாக அமைகிறது என்று இந்த அமைப்பிலிருந்து வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய புத்தகம் கூறுகிறது.

சீனாவில் தற்போது 100 பெண் குழந்தைகளுக்கு 119 ஆண் குழந்தைகள் என்ற அளவில் பெண்-ஆண் குழந்தை விகிதம் இருக்கிறது.