One thought on “சரத் பொன்சேகா இன்று மாலை நிகழ்த்திய பத்திரிகையாளர் மாநாடு : தேர்தல் முடிபுகளை ஏற்கவில்லை”

  1. சனனாயகத்தை தூக்கிலிட்டு மகிந்த முடி சூடி உள்ளார்.இவரது குடும்ப ஆட்சி கொலுவேற்ற இருக்கிறது.பாவம் மக்கள்.

Comments are closed.