ஒலிம்பிக் குறும்படம்

சீன அரசாங்கத்தின் அழைப்பின் பேரில், உலகில் 5 நாடுகளைச் சேர்ந்த இயக்குனர்களால் 5 குறும்படங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன.
Majid Majidi என்ற பிரபல ஈரானிய இயக்குனரின் குறும் படம் இதோ!