உப்பாலி குரோ அவர்களின் இறுதி அஞ்சலி…..

மனித உரிமைவாதியும், சமூகசேவையாளரும் ,சமாதான செயற்பாட்டளாரும், ரிபிசி இயக்குனர்களில் ஒருவரும், பாரிஸ்டருமான உப்பாலி குரோ அவர்களின் இறுதி அஞ்சலி  எதிர் வரும் 3ம் திகதி லண்டனில் நடைபெற உள்ளது

எதிர் வரும் 2ம் திகதி புதன்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4.00 மணிவரை கீழ் கண்ட முகவரியில் அஞ்சலி செலுத்தலாம்.

 Co-operative Funeral care

451 Harrow Road, London

W10 4RG, (020 8969 6260)

 அதனை தொடர்ந்து எதிர் வரும் 3ம் திகதி வியாழக்கிழமை 12 மணி முதல் 1.00 மணிவரை கீழ் கண்ட முகவரியில் இறுதி நிகழ்வுகள் நடைபெற உள்ளது

 West London Crematorium, Harrow Road, Kensal Green, London W10 4RA. The service will be brief (approx. 30 minutes). The hearse will leave the chapel at 12.30 pm and arrive at the crematorium before 1.00 pm.

 With extreme sadness, we announce the untimely death of UPALI COORAY, a reputed stalwart of the left and a lifelong champion of oppressed people, on 21 August 2009.

 UPALI is survived by his wife Sylvia, son Alex and daughters Samantha and Jasmine.

 Viewing: The body may be viewed on Wednesday, 2 September 2009 between 9.00 am and 4.00 pm at the chapel at Co-operative Funeralcare, 451 Harrow Road, London W10 4RG, (020 8969 6260)

 Funeral Service & Cremation: There will be a humanist service on Thursday, 3 September 2009 at the West London Crematorium, Harrow Road, Kensal Green, London W10 4RA. The service will be brief (approx. 30 minutes). The hearse will leave the chapel at 12.30 pm and arrive at the crematorium before 1.00 pm.

Map (Crematorium) :

 http://www.streetmap.co.uk/map.srf?x=523796&y=182518&z=0&sv=W10+4RA&st=2&pc=W10+4RA&mapp=map.srf&searchp=ids.srf

 Parking is available at the Crematorium. The nearest underground station is Kensal Green.

 No flowers please. However, there will be a charity collection for UNICEF and Amnesty International – charities nominated by the family – at the service.

 

 Announcement by friends of UPALI in association with his wife Sylvia and children, Alex, Samantha, and Jasmine Cooray

 25 August 2009

One thought on “உப்பாலி குரோ அவர்களின் இறுதி அஞ்சலி…..”

  1. I been live in this country for some time but i havent heard of him,who is he?

Comments are closed.