இலங்கை வலைப்பதிவர் சந்திப்பு

வணக்கம் நண்பர்களே

இலங்கைப் பதிவர்களின் முதலாவது சந்திப்புக்கு உங்களின் ஆதரவும் வரவேற்பும் கண்டு மிகவும் ஆச்சரியமடைந்துள்ளோம். நாங்கள் எதிர்பார்த்த எண்ணிக்கையை விட அதிகமான நண்பர்கள் எம்முடன் தொடர்பு கொண்டு தங்கள் வருகையை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்கள்.

இலங்கை வலைப்பதிவர் சந்திப்பு

காலம் : 23.08.2009 ஞாயிற்றுக்கிழமை .
நேரம் : காலை 9 மணி.
இடம் : கொழும்பு தமிழ்ச் சங்க வினோதன் மண்டபம்.

நிகழ்ச்சி நிரல்

அறிமுகவுரை
பதிவர்கள் அறிமுகம்
வலைப்பதிவு ஒரு முன்னோட்டம்
திரட்டிகள்
சிறப்பு அதிதி உரை
இடைவேளை

வலைப்பதிவு தொழில்நுட்பங்கள்
வலைப்பதிவும் சட்டமும்
பதிவுலக அனுபவங்கள்
எதிர்காலத் திட்டங்கள்
கலந்துரையாடல்
நன்றியுரை
லோஷன் : arvloshan@gmail.com
புல்லட் : bullettheblogger@gmail.com
வந்தி : vanthidevan@gmail.com
ஆதிரை : caskaran@gmail.com

இங்ஙனம்
ஏற்பாட்டுக் குழுவினர்

முக்கிய குறிப்பு: மீண்டும் மீண்டும் நாம் உங்கள் வருகையைப் பதிந்துகொள்ளுங்கள் என சொல்வதன் காரணம் உங்களுக்கான சிற்றுண்டி குளிர்பான விடயங்களை ஒழுங்கு செய்வதற்காகவே இதனைக் கேட்கின்றோம். அத்துடன் உங்களுடன் வருகை தரும் நண்பர்களின் எண்ணிக்கையையும் தயை கூர்ந்து தந்துதவுங்கள்