இந்தோனிஷியாவில் தடுத்து வைக்கப்பட்ட கப்பலில் நன்கு அறியப்பட்ட மனித கடத்தல்காரர் உள்ளதாக கூறுகிறது ஆஸ்திரேலியா!

shipஆஸ்திரேலியாவுக்கு செல்ல முயன்று, இந்தோனேஷிய கடற்பரப்பில் தடுக்கப்பட்ட சுமார் இருநூற்றி ஐம்பதுக்கும் அதிகமான இலங்கையைச்
சேர்ந்த தஞ்சம் கோருவோர் இருக்கும் படகில் மிகவும் நன்கு அறியப்பட்ட மனித கடத்தல்காரர் ஒருவர் இருந்ததாக ஆஸ்திரேலியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் ஸ்டீபன் ஸ்மித் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.

கேப்டன் பிராம் என்று அறியப்படும் அந்த நபர், மனித கடத்தல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட குற்றங்கள் தொடர்பில் இந்தோனேஷியாவில் தண்டிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.

இந்த தஞ்சம் கோருவோரின் கப்பல் தற்போது இந்தோனேஷியாவின் துறைமுகம் ஒன்றில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் இருப்பவர்கள் அந்த படகை விட்டு இறங்க மறுத்து வருகிறார்கள். ஆஸ்திரேலிய கடற்பரப்பிற்கு வரும் அகதி தஞ்சம் கோருவோரின் எண்ணிக்கை இந்த ஆண்டு மிகப்பெரிய அளவு உயர்ந்திருக்கிறது.

BBC