இந்திய ஆக்கிரமிப்பு : ஹம்பாந்த்தோட்டையிலும் தூதரகம்

இந்த மாத இறுதியில் இலங்கை வரவுள்ள இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். எம். கிருஸ்ணா யாழ்ப்பாணத்திலும் அம்பாந்தோட்டையிலும் இந்திய துணைத் தூதரக அலுவலகங்களைத் திறந்து வைக்கவுள்ளார். அதற்கான அவரது இலங்கை விஜயம் உறுதியாக்கப்பட்டுள்ளது. உலக நாடுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுவிட்ட இலங்கையின் பிரதான வியாபாரப் பங்காளிகளாக இந்தியாவு, சீனா, அமரிக்கா ஆகிய நாடுகள் திகழ்கின்றன. இந்திய அரசு இலங்கையில் போருளாதார அரசில சமூக ஆதிக்கங்களையும் செலுத்திவருகிறது. இந்தியக் கலாச்சார மையங்கள், சினிமா விழாக்கள் போன்றன தீவின் சிந்தனையை ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. மேல் மத்தியதர வர்க்கப்பிரிவைச் சேர்ந்த சமூகப் பிரிவினருக்கு இந்தியப் பல்கலைக்கழக அனுமதி பெற்றுக்கொள்வது இலகுவாக்கப்பட்டுள்ளது. புலமைப்பரிசில் திட்டங்கள் பல உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இன்று அரச துறையில் பணியாற்றும் சிங்கள மேலணிகள் இந்தியாவில் கல்விகற்ற ஹிந்தி மொழு பேசவல்லவர்களை அதிகமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்திய ஆக்கிரமிப்பின் ஒரு பகுதியாகவே வன்னிப் படுகொலைகள் நிகழ்ந்தன. இந்தியத் துணைத் தூதரகங்கள் இந்திய ஆக்கிரமிப்பின் கண்காணிப்பு மையங்கள் போலவே இயங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

3 thoughts on “இந்திய ஆக்கிரமிப்பு : ஹம்பாந்த்தோட்டையிலும் தூதரகம்”

  1. இந்தியா தவிர, இலங்கையைப் பிடிக்கப் போகிறதாகச் சொல்லப்படுகிற எந்த நாட்டுக்குமோ ஒரு காலம் பிடித்து வைத்த எந்த நாட்டுக்குமோ ஒரு தூதரகத்திற்கு மேல் இருந்ததில்லை.
    இது வரை, இலங்கைக்கு இந்தியாவில் இரண்டு இருந்தது போல இந்தியாவிற்கும் இரண்டு இருந்தன. அதற்கு மலையக மக்களின் குடியுரிமைப் பிரச்சனைப் பின்னணியிற் காரணங்கள் இருந்தன.
    இப்போதைய விஸ்தரிப்பு விளங்கக் கடினமானதும் அதே வேளை விளங்க எளிதானதும் என நினைக்கிறேன்.

  2. இலங்கைத் தீவில் இன்னொரு இந்தியத் தூதரகம் வருவது நல்ல சகுனம் என்றே பல்லி சொல்கிறது.ஆனால் தமிழ்ப்படத்தில் வரும் பாட்டு சீன் போல தீவுப் பகுதி மக்கள்மீதுதான் வாந்தி எடுக்கிறது.உழப்பாளீ என்றூதான் இலங்கைத் தீவு மக்களூக்கு உலகில் பேர் இதனால் இந்தியாவின் இன்வெஸ்மென்ட் கள் வருவது நல்லதே.சும்மா எதுக்கெடுத்தாலும் கம்ப்லெயிண்ட் பண்ணீக் கொண்டிருக்காமல் காரியத்தை பார்க்க வேண்டாமோ?

    1. “காரியத்தைக்” கவனித்துக் கொள்ளப் போதிய முகவர்கள் நாட்டில் உள்ளனர்: சம்பந்தன் ஐயா முதல் சந்திரகாசன் அண்ணை வரை.

Comments are closed.